Leren

Iedereen heeft een eigen leerstrategie. Het is belangrijk dat de leerstrategie ervoor zorgt dat informatie goed opgeslagen, verwerkt en onthouden wordt. De MatriX professional zal je helpen al die informatie in of buiten je hoofd zo op te slaan dat jouw leerstrategie optimaal is voor jou.

Bij kinderen is het belangrijk dat basiskennis als het alfabet, de tafels en het honderdveld goed opgeslagen worden.
Maar wanneer alle schoolvakken ook nog een logische plaats krijgen, zal het kind informatie makkelijker een plaats kunnen geven en sneller kunnen terugvinden. Zo ga je naar een handige interne leerstrategie!

Voor jongeren die basiskennis nog niet geautomatiseerd hebben, kan dat snel en effectief alsnog met de MatriXmethode.
Zij hebben ook veel baat bij het opruimen van het hoofd, zodat alle schoolvakken waarbij kennis opgeslagen moet worden een eigen plaats hebben en alle informatie goed opgeslagen wordt en snel teruggevonden kan worden.

Ook volwassenen kunnen veel baat hebben bij MatriX-leren: hiermee kun je al je kennis denkbeeldig een plaats geven, overbodige zaken elimineren, waardoor er meer ruimte in je hoofd komt voor andere zaken. Dit zorgt op het werk en thuis voor:

  • effectiever functioneren

  • beter overzicht

  • beter onderscheid tussen hoofd- en bijzaken

  • rust in het hoofd

En ook dit in slechts 1 of 2 sessies.

Hoe werkt jouw hoofd?
Tekeningen van een jongen van 9, voor en na coaching hoofd opruimen.

In het volgende filmpje coacht Ingrid Stoop het hoofd opruimen:

voor coaching.gif

voor coaching

na coaching.gif

na coaching